هاست ارزان و حجم بالا هاستی ارزان با حجمی بالا برای کاربرانی که حجم برایشان بیشتر از سرعت اهمیت دارد.
استاندارد
10,000/ماهیانه
 • اشتراکی نوع میزبانی
 • 400 مگابایت حجم دیتابیس
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود پارک دامین
 • دارد امکان نصب وردپرس
لوکس / ویژه
20,000/ماهیانه
 • اشتراکی نوع میزبانی
 • 800 مگابایت حجم دیتابیس
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود پارک دامین
 • دارد امکان نصب وردپرس
حرفه ای
20,000/ماهیانه
 • اشتراکی نوع میزبانی
 • 1600 مگابایت حجم دیتابیس
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود پارک دامین
 • دارد امکان نصب وردپرس