لینوکس پر سرعت حرفه ای با 30 روز ضمانت بازگشت وجه در صورت عدم رضایت شما !
linux irHybrid SSD 100 MB
3,500/ماهیانه
 • روزانه، هفتگی و ماهانه بک آپ گیری
 • اسکریپ مورد نظر شما نصب خودکار
 • سیستم عامل کلود لینوکس، ابزار قدرتمند امنیتی Maldet، ClamAV و ModSecurity جهت بالابردن امنیت استفاده از
 • 100 مگابایت فضا
 • نامحدود پهناباند
 • نامحدود ساب دامین
 • 1 عدد اددان دامین
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
linux irHybrid SSD 1024 MB
13,500/ماهیانه
 • روزانه، هفتگی و ماهانه بک آپ گیری
 • اسکریپ مورد نظر شما نصب خودکار
 • سیستم عامل کلود لینوکس، ابزار قدرتمند امنیتی Maldet، ClamAV و ModSecurity جهت بالابردن امنیت استفاده از
 • 1 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهناباند
 • نامحدود ساب دامین
 • 1 عدد اددان دامین
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
linux irHybrid SSD 500 MB
9,500/ماهیانه
 • روزانه، هفتگی و ماهانه بک آپ گیری
 • اسکریپ مورد نظر شما نصب خودکار
 • سیستم عامل کلود لینوکس، ابزار قدرتمند امنیتی Maldet، ClamAV و ModSecurity جهت بالابردن امنیت استفاده از
 • 500 مگابایت فضا
 • نامحدود پهناباند
 • نامحدود ساب دامین
 • 1 عدد اددان دامین
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
linux irHybrid SSD 2048 MB
15,200/ماهیانه
 • روزانه، هفتگی و ماهانه بک آپ گیری
 • اسکریپ مورد نظر شما نصب خودکار
 • سیستم عامل کلود لینوکس، ابزار قدرتمند امنیتی Maldet، ClamAV و ModSecurity جهت بالابردن امنیت استفاده از
 • 2048 مگابایت فضا
 • نامحدود پهناباند
 • نامحدود ساب دامین
 • 1 عدد اددان دامین
 • دایرکت ادمین کنترل پنل