هاست ویژه وردپرس با هاست وردپرس ایران حرف و حدیثی در میزبانی باقی نیست
استاندارد
28,000/ماهیانه
 • نامحدود پهنای باند
 • روزانه دوره بکاپ گیری
 • اشتراکی کم جمعیت نوع میزبانی
 • نامحدود حجم دیتابیس
 • برج میلاد دیتاسنتر ایران
حرفه ای
56,000/ماهیانه
 • نامحدود پهنای باند
 • روزانه دوره بکاپ گیری
 • اشتراکی 10 کاربر نوع میزبانی
 • نامحدود حجم دیتابیس
 • برج میلاد دیتاسنتر ایران
نا تمام
96,000/ماهیانه
 • نامحدود پهنای باند
 • روزانه دوره بکاپ گیری
 • اشتراکی 5 کاربر نوع میزبانی
 • نامحدود حجم دیتابیس
 • برج میلاد دیتاسنتر ایران
لوکس/ ویژه
36,000/ماهیانه
 • نامحدود پهنای باند
 • روزانه دوره بکاپ گیری
 • اشتراکی 20 کاربره نوع میزبانی
 • نامحدود حجم دیتابیس
 • برج میلاد دیتاسنتر ایران